tisdag 4 januari 2011

Spännande forskning om placeboeffekten

Enligt intressanta artiklar i bl a F&F, LmV och i The living Matrix kan man läsa om häpnadsväckande resultat med placebobehanling, dr Bruce H Lipton Ph.D (ur The living Matrix ) påstår att en tredjedel av alla patienter som blir botade blir botade på grund av placebo. Tror du att skall bli frisk så har du rätt men tror du inte att du skall bli frisk så har du också rätt påstår dr. H. Koning MD. Se trailern; http://www.reconnectivehealer.se/theLivingMatrix.htm

Det har utförts många studier med patienter som lider av smärta eller depression och det visade sig att sockertabletter och ”riktig” medicin gav ungefär lika resultat, det viktigaste var att patienterna fick förtroende för läkaren och hade förväntan om lindring.
Frågan är väl nu om man skall lura patienter att de får medicin men ger dem sockerpiller, eller få patienter att inse sin egen självläkande förmåga dvs använda sin tankekraft och lita på den. Det kanske är orsaken till att t ex homeopati och annan alternativmedicin fungerar för många, patienterna får förtroende för sina läkare och blir bättre bara för att de tror de skall blir så.

Så börja varje morgon med att le stort emot spegeln (hjärnan frigör då ”må bra hormoner”) och säg till dig själv att –idag mår jag väldigt bra och allt är i harmoni. Vilken oslagbar kombination för självläkning!
// Layoutare

En ny studie visar att samma hjärnområden aktiveras vid placebo som vid smärtlindring med opiater. En patient som tror att läkaren kan ge bra behandling upplever ofta behandlingen som bättre än den som är skeptisk. Nu visar svenska och finländska forskare att positiv förväntan på smärtlindring påverkar samma områden i hjärnan som injektioner med smärtlindrande mediciner.- Våra resultat tydliggör kopplingen mellan minskad smärtupplevelse och den förväntan om ett bra resultat som patienten byggt upp och som baseras på förtroende, säger Martin Ingvar, professor i kognitiv neurofysiologi vid Karolinska institutet i Solna.
Av Lotta Fredholm ur F&F 3/2002.

Placeboeffekt även utan piller
Det vi kallar placeboeffekt är egentligen inte en utan flera effekter. Den uppkommer också även om försökspersonen inte får någon uttalad placebobehandling. Det menar australiensiska forskare som skrivit en översiktsartikel i Lancet.

Tankekraft Placeboeffekten är et inom vetenskapen välkänt fenomen. Det beskriver hur personer som ingår i vetenskapliga studier som kontrollgrupp och som inte får en verksam behandling, ändå kan uppleva sig bli bättre. Ibland beskrivs effekten vara så stor att placebo inte är tillförlitlig som jämförande behandling i studier. I en artikel i Lancet har australiensiska forskare gått igenom de biologiska, kliniska och etiska aspekterna av placeboeffekten.

De kommer i sin översiktsartikel fram till att det vi kallar placeboeffekt kan ta många olika uttryck. Dels finns det psykologiska aspekter där studiedeltagarna kan uppleva sig bättre på grund av sin förväntan att bli bättre och en stark önskan att bli symptomfri.

Även laboratorietester visar att det finns placeboeffekt.
Från ett neurobiologiskt perspektiv har den mesta forskningen runt placeboeffekter gjort på smärtstillande effekt och framförallt endogena opioider. Enligt författarna visar forskning att i studier där försökspersoner först fått en verksam opiat som bytts ut mot placebo så forsätter den smärtlindrande effekten som medierats via samma mekanism. Däremot i studier av andra typer av smärtstillare är det helt andra typer av smärtlindring som uppstår med placebo.
Av; LmV. LäkemedelsVärlden, oberoende om läkemedel

Inga kommentarer: